DE BAND
/

geeft mensen betekenis in organisaties

 

Interim - Projecten


Mijn nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en resultaatgerichtheid zijn karaktereigenschappen die maken dat ik ook daadwerkelijk resultaten boek. Het goed kunnen luisteren, het vertalen en het creëren van beweging in een bevredigend resultaat maken dat ik als collega gekenschetst word als enthousiasmerend, verbindend en stimulerend in zowel zakelijk als persoonlijk opzicht (en vaak gaat dit samen). Ik creëer veiligheid en ga op zoek naar grenzen van mogelijkheden. Niet alleen als leidinggevende en collega, maar ook richting externe partijen ben ik in staat een sfeer te scheppen waarin constructieve samenwerking voorop staat. Op een creatieve manier verbinden met oog voor mens én resultaat loopt als een rode draad door mijn loopbaan. 

  

Eerst in loondienst; bij Yacht heb ik een prachtige (loopbaan) ontwikkeling door kunnen maken. Echter, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en om mijn veelzijdigheid nog meer handen en voeten te geven ben ik 2013 een eigen bedrijf begonnen: DE BAND.

Mijn interim opdrachten begeven zich zowel in de profit als in de non-profit sector en betreffen meestal project -of programma managent rollen. Daarnaast word ik regelmatig ingehuurd als dagvoorzitter.

Momenteel ben ik projectleider Actieplan Human Capital gemeente Smallingerland.

Als projectleider Human Capital ben ik de spil tussen gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven, waarbij gezamenlijk gewerkt wordt aan het realiseren van doelen die vastgelegd zijn in het 'Actieplan Human Capital'. Deze doelen zijn gericht op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, een leven lang ontwikkelen en het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt. 

Daarnaast ben ik voorzitter van F4 beleid & Acquistitie Economische Zaken voor de vier grootste Friese gemeenten en de Provincie Fryslân. 

Klik hier voor mijn relevante cv.

Een greep uit mijn vorige opdrachten: 

Aug 2013 tot 2021:        Gemeente Leeuwarden Sociale Zaken - EZ / Arbeidsmarktregio Fryslân / Sociaal Domein Fryslan

Als programmamanager en beleidsadviseur verantwoordelijk voor onder andere de (inter)gemeentelijke samenwerking Arbeidsmarktbeleid en uitvoering namens 24 gemeenten, UWV en SW. Bestuurlijke advisering inclusief lobby vanuit Fryslân en Noord-Nederland richting Den Haag en Brussel. Afwisselen ingehuurd door de Gemeente Leeuwarden en SDF. Vanuit mijn profiel altijd een focus op integraliteit, ontschotting en sterk ‘van buiten naar binnen’ geredeneerd. Chronologisch de volgende opdrachten uitgevoerd:

 nov 2018 tot 2022:  projectleider Impuls Baankansen VSO/PrO

Het stimuleren van baankansen voor VSO PrO leerlingen vergt een nauwe samenwerking tussen de triple helix. Naast circa 20 VSO-Pro scholen en drie MBO’s zijn 19 gemeenten, het UWV en tal van werkgevers betrokken om deze doelgroep baankansen te verschaffen. Daarnaast betrokken bij een regionaal programma Jeugdwerkloosheid in het kader van het Corona Steunpakket.

 okt 2018 tot april 2020 :  (programma) adviseur economische zaken Gemeente Leeuwarden

Centraal staat een betere verbinding tussen team Werk en team EZ in het bijzonder en in het algemeen op de as onderwijs-arbeidsmarkt-economie. Rode draad is de doorontwikkeling van thema’s die innovatief, trend doorbrekend, integraal zijn en maatschappelijke impact genereren terwijl de kosten van het sociaal domein scherp dalen op termijn. Dit betekent enerzijds profilering richting reguliere werkgevers en regulier werk, maar ook inzetten op de parallelle arbeidsmarkt met innovatieve concepten.